Tavoitteena on perehtynyt opiskelija yleisimpiin laadunhallinnan malleihin (ISO9000, EFQM, BSC) ja niiden hyödyntämismahdollisuuksiin palvelualoilla. Opintojaksolla lähestytään palvelun laadun käsitettä sekä palvelun tuottajan että asiakkaan näkökulmasta ja opetellaan järjestelmällisen kehittämistoiminnan (laadunhallinnan) perustekniikat..

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->